Riverloft Apartmanház és Irodaépület

Helyszín: Budapest XIII., Révész utca 27–31.

Átadás éve: 2007

Építész: TIMA Zoltán

Építész munkatársak: NAGY Borbála, GÖMÖRY Kristóf, MOLNÁR J. Tibor

Tájépítészek: TIMA Zoltán, HAVASSY Gabriella

 

Az újlipótvárosi Duna-part Vizafogó lakótelep és Dráva utca közötti szakaszának teljes értékű városszerkezeti és építészeti rehabilitációjára az itt lévő ipari vagy ipari jellegű funkciók kitelepítésével nyílt lehetőség. A terület legértékesebb, Neuschloss Kornél által tervezett – fővárosi védett – eleme a Révész utca és Népfürdő utca találkozásánál álló téglaépület. Az 1914-ben elkészült létesítmény a Székesfővárosi Gázművek egyik raktáraként épült meg. A telket délről a Révész utca, nyugati oldalon a Népfürdő utca határolja. Az északi oldali gyalogosút és a kapcsolódó zöldterület a szabályozási tervben megfogalmazott, a Duna irányába nyitott zöldfolyosó elsőként megvalósult eleme. Érdekes kérdésként merült fel a főépület hajdani tömegformálása, a Révész utcai, építészetileg gondosan szerkesztett, magas tetős, karakteres oromfalakkal szegélyezett tömeg, valamint a Népfürdő utcával párhuzamos keresztszárnyak lelépcsőző, befejezetlenséget sugalló kapcsolata, ezek kompozíciós egysége. A terv, a fenti dilemma „önkényes” megválaszolásával, a valamikori tervező tényleges szándékainak ismerete nélkül  az új és meglévő épületek kompozíciós egységesülése mellett teszi le a voksát. A múlt század eleji épületet – az új funkció megkívánta kisebb változtatások és kiegészítések mellett –, értékeinek megtartásával egy új rendszer elemévé rendeli. Az új épület elhelyezésében a meglévő struktúrához igazodik és a két oldalszárnyhoz csatlakozik. Az új oldalszárnyak párkányvonalának megemelése hangsúlyozza a meglévő lép­cső­ződő tömegeket, ugyanakkor azok legfelső párkánymagasságához igazodva továbbviszi a Dunára merőleges és az az­zal párhuzamos szárnyak közötti hierarchikus rendet. Az épületszárnyak által közrefogott, közel négyzetes arányú belső udvar zártságát az új oldalszárnyak alatti egyszintes, valamint az északi tömeg alatti kétszintes átnyitás ellen­súlyozza. E gesztus vizuális és forgalmi kapcsolatot biztosít a Népfürdő utcával, valamint a környező, nagy kiterjedésű zöldterü­letekkel.

 

Megosztás