Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportközpont

Építész: SKARDELLI György

A Ludovika klasszicista épületéhez méltó, feszes, logikus szerkesztésű, zöldbe ágyazott épületet terveztünk, amelynek fogadótérré bővülő hasítéka jelöli ki az Orczy-kert keleti oldalának új főbejáratát.

Tovább

A Ludovika Campus projekt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megvalósítása életre keltette a környező, látens állapotban lévő történeti városrészt. Izgalmas építészeti feladat volt a régit és az újat úgy párosítani, hogy az méltó legyen a 140 éves intézmény tartalmi és formai örökségéhez. A Sportközpont, a mellette álló Lőtér épület és a szabadtéri sportpályák az új Campuson belül valósultak meg. A Lőtér mögött megépült egy szigorú rend szerint felépített akadálypálya, és mellette, a park felé, egy szabadtéri sportterület futópályával, kosárlabdapályákkal, teniszpályákkal és egy kispályás labdarúgópályával. A területen már ott álló épületből Hallgatói Központ lett kialakítva.

A Sportközpont felépítését tekintve meglehetősen tiszta térrendszerű. Két alapvető funkciót lát el: sportcsarnok és uszoda egyszerre. Fontos szempont volt, hogy az épület minél szélesebb körű használatára nyíljon lehetőség, ezért minden teremsportághoz biztosítottuk a szükséges feltételeket. Az uszodában egy 25 méteres medence és egy tanmedence kapott helyet. A két meghatározó térrészt, a száraz és a vizes funkciót, egyetlen épületbe foglaltuk úgy, hogy ez a nagyméretű épület egy nagy hasábként jelenik meg az Orczy-kert keleti szélén. A hasábot harmadoló pontjában áthatja a külső tér, egyértelműen megjelenítve a tömegben az uszoda és sportcsarnok kettősségét. Ez az áthatás egyúttal egy hatalmas kapuzatot is létrehoz: a Ludovika Campus keleti, Diószeghy út felőli bejáratát. Az így létrejött Fórum egy izgalmas tér, amely elválasztja és egyúttal össze is köti az uszodát és a sportcsarnokot. Innen nyílnak a két épületrész különböző bejáratai, lehet jegyet váltani, van büfé terasszal és néhány üzlet is. Ez a fedett-nyitott tér az egyik szimbolikus és tényleges kapuja az Orczy kertnek, aki végigsétál a Diószeghy utcán, az belát a parkba a 20 méter széles, 5 méter magas, épített keretű nyíláson keresztül. Az épület szerkesztését alapvetően befolyásolta az épített környezet – a műemlék Ludovika épület – hűvös, szigorú méltósága, valamint a külső karakterét meghatározó természetes környezet, az Orczy-kert növényzetének burjánzó szertelensége. Az épület kemény, hasáb szerkesztésű tömegének üveghéjazatán absztrakt növényzeti ornamentika reflektál a dús vegetációra, nappal pedig ténylegesen is tükröződnek rajta a park hatalmas fái. Az esti órákban az épület világító testként jelenik meg a facsoportok foltszerű kitakarásában.

Kevesen tudják, hogy a Sportközpont helyén a XIX. században egy üvegház állt, pedig ez a tény inspirálta az üveghasáb koncepcióját. A tűzvédelmi méretezés szimulációja megkönnyítette a tervezést és optimálisabb, gazdaságosabb megoldásokat eredményezett, ezért hasonló projektekben is gyakorlattá vált az alkalmazása. Az épület zöldhomlokzatos kialakítása, a gyámolító acélszerkezeten felkúszó növényzet évszakonkénti változása erős, közvetlen természeti kapcsolatot teremt az Orczy-kerttel.

Helyszín: Budapest VIII. Diószeghy Sámuel utca
Átadás éve: 2018
Építész: SKARDELLI György
Alapterület: 17 600 m2

 

 

Megosztás