Smaraglay László

1973-ban érettségizett Budapesten, a Kossuth Zsuzsa Gimnázium angol nyelvi tagozatán. Érettségi után felvé­telt nyert a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára, ahol egyetemi előfelvételisként töltött kato­nai szolgálatát követően, 1974-ben kezdte meg tanulmányait. Diplomáját 1979-ben szerezte meg. Mivel érdeklődése a szerkezettervezés felé irányult, a KÖZTI-be jelentkezett, ahol 1979 szeptemberében kezdett el dol­gozni, a Szajka László irányította statikus osztályon. Kezdetben tervezőgyakornokként, majd tervezőként, 1986-tól vezetőtervezőként vett részt a KÖZTI II. irodáján készült jelentős, elsősorban egészségügyi létesítmények tervezésében. 1989-ben két hónapig ügyvezető igazgatója volt a cég rövid életű irodájának, Bauchiban, Nigériában. Nigériából való visszatérését követően 1993-ig a KÖZTI statikus vezetőtervezője, 1993–1996 között marketingosztályának vezetője. 1986-tól a céget a Vállalati Tanács irányította, benne két dolgozói küldöttel, melyeknek egyikeként a küldötti feladatokat látta el 1991-ig. 1991–1993 között a részvénytársasággá alakult KÖZTI Felügyelő Bizottságának elnöke, 1993–1996-ig igazgatóságának tagja, 1996–1997-ig annak elnöke, 1997-től napjainkig ismét igazgatóságának tagja.1996-ban, Hübner Tibor igazgatói kinevezésével egy időben igazgatóhelyettes lett, majd Hübner nyugdíjba menetelekor az igazgatóság a KÖZTI igazgatójává nevezte ki, mely feladatát jelenleg is ellátja.